Innoveer


Weet u waar opportuniteiten zich schuilhouden? Stapt u gericht de toekomst tegemoet? Onze trendstudies en trendanalyses rond duurzaam bedrijfsbeleid, human resources en consumentenbenadering geven u een helder inzicht in de markt waarin u actief bent of wilt worden.

Trendonderzoek voor een betere toekomst


Duurzaamheidsonderzoek

Voor Comeos, de Belgische federatie van de handel, gaan we tweejaarlijks na hoe belangrijk consumenten duurzaamheid vinden in de winkel, of ze er zelf willen in investeren en welke prioriteiten dat de klant stelt in de verschillende winkelketens. Ook bedrijven en overheden komen langs voor duurzaamheidsonderzoeken. Voor de stad Brugge voerden we bijvoorbeeld een onderzoek uit rond duurzame chocolade. En recent vroegen Europese verpakkingsbedrijven om de voorkeur van de consument rond recycleerbaarheid in kaart te brengen. Trendhuis onderzoekt met de CSR monitor op eigen initiatief en in samenwerking met partners, na hoe belangrijk duurzaam ondernemen is voor grote bedrijven en KMO’s en welke initiatieven ze(samen) kunnen nemen.


Hoe duurzaam bent u als bedrijf? En hoe denken uw klanten hierover?

Werkbarometer 2022

Ruim 10 jaar lang ondervragen we werkgevers en werknemers naar hun perceptie van de arbeidsmarkt. Dit longitudinaal onderzoek in samenwerking met overheidspartners, bedrijven en media, wordt telkens aangevuld met onderzoeksvragen rond thema’s zoals diversiteit, levenslang leren, langer werken, stress op het werk, enz…

Telkens ondervragen we opinion makers naar hun toekomstvisie over facetten van duurzaam werk. Daarnaast ondervragen via een enquête telkens zo’n 1.000 Belgen over hun toekomstvisie over werk. De resultaten worden daarna besproken en geduid in panels per generatie.


In heel wat Europese projecten peilt Trendhuis eveneens naar de creatie van waardig en inclusief werk voor iedereen, gekoppeld aan duurzame economische groei.

Trendboeken

Omdat we graag hebben dat onze studies impact hebben, bundelen we het geheel daarna in een aantrekkelijk trendboek dat we ruim verspreiden bij belanghebbenden.

Heeft u vragen rond de toekomst van werk?
Suggesties voor het thema van 2022?
Contacteer ons.

Europese projecten

Werf een medewerker met een beperking aan!

Het Welcome2Work-project motiveert werkgevers om mensen met een beperking aan te werven en te integreren op de werkvloer en hun doorstroom van de sociale naar de reguliere economie te bevorderen, met oog voor hun individuele competenties en talenten.

Meer duurzaam werken

Time4Society Europe ontwikkelt innovatieve methoden en tools die ‘Continuing Professional Development’ (CPD) verbinden met ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (MVO/CSR) en de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s). We nodigen bedrijven en hun werknemers uit om op een duurzame manier te werken en helpen hen meer over zichzelf te ontdekken, teamwerk te verbeteren en hun potentieel te ontwikkelen o.a. via teambuildingactiviteiten.

MVO, met de juiste competenties

Time4SustainableDevelopment stimuleert Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en promoot de 17 VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) als referentiekader voor organisaties en bedrijven. Concreet richt het project zich op de verbetering van competenties van Adult Educators (AE) zoals trainers en HR-professionals op het gebied van duurzaamheid. Zij kunnen dit proces ondersteunen met behulp van Continuing Professional Development in bedrijven en organisaties.

Maatschappelijk gezond

Met het B-SPORT+ project (Bottom-up Sport Partnership) stimuleren we mensen met een beperking om meer te sporten. Hiervoor coachen we begeleiders en organisatoren. Daarnaast creëren we samenwerkingsmechanismen tussen instellingen, waarbij we de ongelijkheden tussen mensen met een beperking en mensen zonder beperking, in sport en lichaamsbeweging verminderen.

Duurzame universiteiten

Het nieuwe project SDGS4U implementeert een strategie om universiteiten te helpen om zowel de SDG-uitdagingen te vertalen naar lokale strategieën als om nieuwe competenties te bevorderen bij hun docenten en studenten.

Dat gebeurt in 3 stappen: 1. Jongeren en universiteitspersoneel opleiden rond de transversale, burgerlijke en ondernemersvaardigheden die nodig zijn om de SDG’s aan te pakken, te identificeren en te ontwikkelen. 2. De implementatie van de SDG’s binnen de universiteiten verbeteren. 3. Leiderschap van universiteiten uitbreiden en versterken door de implementatie van de SDG’s Labs.

Circulariteit

‘Three C’ of ‘Creating and sustaining Charcoal value chains to promote a Circular Carbon economy in NWE Europe”. In dit project voorzien we de ontwikkeling en uitrol van economisch levensvatbare waardeketens op basis van kool (char) geproduceerd uit diverse biomassa in de deelnemende regio’s in Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk en Nederland. Zo willen we een klimaatvriendelijke en duurzame circulaire economie uitbouwen. Het project staat onder leiding van een interdisciplinair team van universiteiten, openbare entiteiten, beroepsorganisaties, regionale ontwikkelingsmaatschappijen met expertise in draagvlak uitbouw, investeringen en marketing. Interesse om mee te testen?

Wil u samen met uw klant toekomstperspectieven ontwikkelen?

Het onderzoek van Trendhuis maakt het u mogelijk om uw potentiële klanten te leren kennen, strategische aanpassingen te doen, nieuwe concepten op de markt te zetten of een betere service uit te bouwen.